Op─çi uvjeti putni─Źke agencije GLOBAL TRAVEL d.o.o.

UVOD

Ovi op─çi uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju u paket-aran┼żmanu (u daljnjem tekstu Ugovor) sklopljenog izme─Ĺu putni─Źke agencije Global Travel d.o.o. (u daljnjem tekstu Agencija) i korisnika usluge, odnosno osobe koja poduzima putovanje (u daljnjem tekstu Putnik), ugovaratelja i/ili uplatitelja putovanja koji sklapa Ugovor s Agencijom u svoje ime ili u ime tre─çe osobe kao Putnika (u daljnjem tekstu: Ugovaratelj). Svi termini koji se spominju u ovim op─çim uvjetima imaju zna─Źenje kakvo im je dano ovdje.

VA┼ŻNO: Svaka osoba du┼żna je prije slanja upita za putovanje, rezervacije putovanja, te svakako prije uplate i poduzimanja putovanja, detaljno se upoznati s ovim op─çim uvjetima. Sve osobe koje izvr┼íe uplatu putovanja ili poduzmu putovanje, izjavljuju da su se prethodno upoznale sa svim odredbama i detaljima ovih op─çih uvjeta, osobito s ─Źl.7., ─Źl.8., ─Źl.9., ─Źl.10. i ─Źl.16., te da ih u cijelosti prihva─çaju. Ugovaratelji putovanja dodatno izjavljuju da su s ovim op─çim uvjetima upoznale sve osobe u ─Źije ime i za koga su izvr┼íile rezervaciju i/ili uplatu putovanja, te da su te sve osobe prihvatile ove op─çe uvjete. Sve odredbe ovih op─çih uvjeta obvezuju Ugovaratelja putovanja, sve Putnike, kao i Agenciju, u skladu s navedenim, osim ukoliko zasebnim pisanim ugovorom nije definirano druk─Źije.

Članak 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik svoje osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su za realizaciju ugovorenog putovanja tj. turisti─Źkog paket aran┼żmana i koristit ─çe se za daljnju komunikaciju i ugovaranje ili pru┼żanje usluga obuhva─çenih turisti─Źkim paket aran┼żmanom. Global Travel d.o.o. se obvezuje osobne podatke putnika strogo ─Źuvati i da ih ne─çe koristiti osim u svrhu realizacije ugovorenih aran┼żmana ili pru┼żanja usluga koje su povezane s realizacijom turisti─Źkih paket aran┼żmana u organizaciji Global Travel d.o.o. putni─Źke agencije. Nakon zapo─Źinjanja putovanja Putnik je samostalno odgovoran osigurati za┼ítitu svojih osobnih podataka. Ukoliko nakon zapo─Źinjanja Putovanja, Putnik do─Ĺe u bilo kakvu situaciju da se od njega tra┼że osobni podaci (npr. prilikom procedura vezanih uz prijavu u hotel, itd.) na na─Źin kojim bi ti podaci mogli biti izlo┼żeni drugoj osobi, Putnik predajom tih podataka daje svoju privolu za kori┼ítenje tih podataka na taj na─Źin i izjavljuje da mu je navedeni na─Źin prihvatljiv; u slu─Źaju da Putnik ne prihva─ça dati svoje podatke na na─Źin kojim bi oni mogli postati izlo┼żeni drugoj osobi, du┼żan ih je uskratiti, obavijestiti voditelja putovanja i te podatke ustupiti direktno pru┼żatelju usluge na na─Źin koji ─çe Putniku biti prihvatljiv ukoliko ┼żeli izvr┼íenje predmetne usluge, a u suprotnom du┼żan je odbiti predmetnu uslugu.

Prije prijave za aran┼żman, odnosno slanja osobnih podataka i ugovaranja putovanja za sebe ili nekog drugog molimo da se detaljno upoznate s odredbama Izjave o privatnosti i za┼ítiti osobnih podataka putem ovog
linka: http://www.globaltravel.hr/izjava-o-privatnosti.

─îlanak 2. PRIJAVE, REZERVACIJE I UPLATA PUTOVANJA

Ovi Op─çi Uvjeti vrijede za sve osobe imenovane u rezervaciji tj. ugovoru o putovanju, a Ugovaratelj putovanja potvr─Ĺuje da je ovla┼íten djelovati za ra─Źun i u ime svih Putnika navedenih u rezervaciji, odnosno svih osoba za koje je ugovorio putovanje. Prijave za aran┼żman mogu se izvr┼íiti osobno u poslovnici Agencije, preko ovla┼ítenih posrednika, dostavom potrebnih podataka faxom, emailom, telefonom ili preko Interneta.

Za potvrdu rezervacije Ugovaratelj/Putnik du┼żan je izvr┼íiti uplatu cjelokupnog iznosa ili uplatu akontacije od minimalno 30% ukupne cijene aran┼żmana (osim u slu─Źaju da je pismenim putem s agencijom ugovoren drugi iznos/rok koji mo┼że biti manji ili ve─çi tj. dulji ili kra─çi).

Cjelokupni ostatak iznosa aran┼żmana za sve putnike na istoj rezervaciji mora biti upla─çen i vidljiv agenciji na ra─Źunu najkasnije 14 dana prije po─Źetka putovanja (osim u slu─Źaju da je pismenim putem dogovoreno druk─Źije) ili se do tog roka mora osigurati naplata kreditne kartice za ukupan iznos aran┼żmana za sve putnike na rezervaciji.

S obzirom na veliki broj klijenata, Agencija nije u mogu─çnosti, niti je na bilo koji na─Źin du┼żna, putnike upozoravati na pribli┼żavanje ili istek roka za uplatu ostatka iznosa, te svaki Putnik izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da je isklju─Źivo njegova vlastita odgovornost uplatiti ostatak iznosa kako je definirano ugovorom o putovanju. Ukoliko Ugovaratelj/Putnik ne uplati preostali iznos aran┼żmana u predvi─Ĺenom roku, odnosno ukoliko cjelokupna uplata za sve putnike na istoj rezervaciji nije vidljiva na ra─Źunu agencije najkasnije 14 dana prije polaska, Agencija ima pravo stornirati cjelokupnu rezervaciju uz naplatu svih tro┼íkova otkaza putovanja od strane putnika kako je definirano ─Źlankom 10. ovih op─çih uvjeta. Putnici/Ugovaratelji putovanja uplatom akontacije, odnosno dijela iznosa, izjavljuju da su upoznati s ovom ─Źinjenicom, te da ─çe voditi ra─Źuna da uplatu ostatka iznosa uplate dovoljno rano kako bi ista bila vidiljiva agenciji na ra─Źunu 14 dana prije polaska.

Ugovaratelj putovanja, kao i svi Putnici na istoj rezervaciji, izjavljuju da su upoznati s ─Źinjenicom da niti jedna osoba na istoj rezervaciji ne mo┼że putovati dok nije podmiren cjelokupan iznos prema sklopljenom ugovoru o putovanju za sve putnike. U slu─Źaju grupnih rezervacija i odustanka jedne ili vi┼íe osoba od putovanja, Ugovaratelj putovanja, odnosno, svi preostali putnici na istoj rezervaciji solidarno su odgovorni podmiriti cjelokupni iznos prema sklopljenom ugovoru o putovanju, a iznos cjelokupne uplate mora biti vidljiv najkasnije 14 dana prije po─Źetka putovanja. U suprotnom, Agencija ima pravo uskratiti pru┼żanje usluge putovanja za sve putnike na toj rezervaciji, raskinuti sklopljeni ugovor o putovanju, te potra┼żivati naplatu cjelokupnog iznosa otkaznih tro┼íkova kako je definirano ─Źl. 10 ovih uvjeta. U slu─Źaju da je upla─çeni iznos akontacije manji od iznosa otkaznih tro┼íkova, agencija ima pravo prisilnim putem naplatiti ostatak iznosa, a svaki Ugovaratelj/Putnik uplatom akontacije izjavljuje da je s navedenom ─Źinjenicom upoznat i da ju prihva─ça.

Osoba koja je izvr┼íila rezervaciju u ime drugih Putnika uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa putovanja potvr─Ĺuje da je upoznata s ─Źinjenicom da se uplata odnosi na sve putnike na istoj rezervaciji, da su ti Putnici navedeni na Ugovoru o putovanju, te da se upla─çeni iznos raspore─Ĺuje jednako na sve putnike na toj rezervaciji ukoliko nije druga─Źije definirano Ugovorom i potvrdom uplate, odnosno pisanim putem prije same uplate ili neposredno nakon nje. Osoba koja je izvr┼íila rezervaciju u ime drugih putnika, du┼żna je obavijestiti sve putnike na toj rezervaciji o sadr┼żaju Ugovora o putovanju, kao i ovih op─çih uvjeta. U slu─Źaju da osoba koja je izvr┼íila rezervaciju ili je za nju izvr┼íena rezervacija od strane nekog drugog, ┼żeli putovanje ugovoriti neovisno o drugim putnicima du┼żna je Agenciju obavijestiti najkasnije u roku od 48 sati od izrade rezervacije ili sklapanja Ugovora o putovanju, u suprotnom, realizacija aran┼żmana i zapo─Źinjanje putovanja biti ─çe mogu─çe tek nakon ┼íto agencija zaprimi cjelokupnu uplatu za sve Putnike navedene na Ugovoru o putovanju.

Ugovaratelj/Putnik je du┼żan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organizaciju i realizaciju putovanja. Agencija imao pravo zatra┼żiti i zadr┼żati preslike dokumenata ukoliko je to potrebno za realizaciju putovanja. U slu─Źaju da Ugovaratelj/Putnik ne dostavi tra┼żene podatke u roku i na na─Źin kako je Agencija navela, smatra se da je odustao od Ugovora, odnosno tra┼żene dodatne usluge poput putnog osiguranja. Ugovaratelj/Putnik odgovoran je za svu ┼ítetu koja za njega ili Agenciju nastane zbog davanja neto─Źnih i/ili nepotpunih podataka odnosno dokumenata.

Prihva─çanjem ponude i izvr┼íenjem uplate (djelomi─Źnog ili cjelokupnog iznosa) Ugovaratelj/Putnik potvr─Ĺuje da je upoznat sa sadr┼żajem aran┼żmana i programom putovanja, kao i ovih Op─çih uvjeta, te da ih u cijelosti prihva─ça. Rezervacija ─çe biti dovr┼íena i valjana tek kad ju Agencija pismeno potvrdi i po┼íalje ra─Źun Ugovaratelju/Putniku ili ovla┼ítenom posredniku preko kojeg je Ugovaratelj/Putnik izvr┼íio rezervaciju. Niti jedan Ugovor nije valjan bez nov─Źanog pologa, odnosno izvr┼íenja djelomi─Źne ili cjelokupne uplate, bez ─Źega se ra─Źun kojim se potvr─Ĺuje rezervacija ne─çe izdati.

Na temelju primljene prijave za putovanje, a nakon zaprimanja djelomi─Źne ili cjelokupne uplate iznosa putovanja od strane Ugovaratelja/Putnika, Agencija ─çe Ugovaratelju/Putniku uru─Źiti Ugovor o putovanju koji se smatra zaklju─Źenim i obvezuju─çim ukoliko Ugovaratelj/Putnik nije ulo┼żio nikakav pisani prigovor na ove Op─çe Uvjete u roku od 48 sati (isklju─Źivo pismenim putem elektroni─Źkom po┼ítom ili regularnom preporu─Źenom po┼ítom).

Za "rezervacije na fiksni upit" (pojedini aran┼żmani kod kojih je mogu─ça samo obvezuju─ça rezervacija uplatom cjelokupnog iznosa) Agencija ne─çe prihvatiti prijavu rezervacije na fiksni upit bez izvr┼íene uplate. Ako Ugovaratelj/Putnik ne prihvati potvr─Ĺenu rezervaciju koja je u─Źinjena prema njegovom zahtjevu, Agencija ─çe zadr┼żati upla─çeni iznos za pokri─çe tro┼íkova rezervacije. Ukoliko Agencija nije u mogu─çnosti osigurati rezervaciju za zatra┼żeni aran┼żman na "fiksni upit", kompletan iznos uplate bit ─çe vra─çen Ugovaratelju/Putniku.

─îlanak 3. CIJENA I SADR┼ŻAJ ARAN┼ŻMANA 

Cijene aran┼żmana su objavljene u kunama i/ili eurima i vrijede od trenutka objave na Internet stranicama agencije.

Cijene aran┼żmana su promjenjive tijekom vremena i podlo┼żne razli─Źitim akcijama s ciljem popunjavanja preostalih slobodnih mjesta. Cijene aran┼żmana nakon rezervacije, uplate i ugovaranja putovanja nisu podlo┼żne smanjenju osim u slu─Źaju zna─Źajnog umanjenja sadr┼żaja samog aran┼żmana od strane Agencije. Uplatom putovanja Ugovaratelj/Putnik potvr─Ĺuje da je upoznat s ─Źinjenicom da se cijena za druge putnike mo┼że mijenjati slijedom naknadnih akcija i promocija koje utje─Źu na cijenu i da te cijene mogu biti i ni┼że i vi┼íe ovisno o komercijalnim nastojanjima i ciljevima Agencije na pojedinom polasku.

Cijena osnovnog paket aran┼żmana uklju─Źuje ono ┼íto je Agencija navela u programu putovanja u segmentu ÔÇťcijena uklju─ŹujeÔÇŁ, sve ostalo ┼íto nije navedeno u tom segmentu nije uklju─Źeno u cijenu aran┼żmana. Cijena aran┼żmana, ako ugovorom nije druga─Źije odre─Ĺeno, u pravilu uklju─Źuje uslugu voditelja putovanja, prijevoza, smje┼ítaja, obilaske znamenitosti izvana kako je opisano programom putovanja, tro┼íkove organizacije i obvezna zakonska osiguranja (odgovornost i jam─Źevinu). Svi obilasci znamenitosti, ukoliko nije druk─Źije definirano, su izvana i ne podrazumijevaju ulazak u znamenitost, kao ni eventualni tro┼íak ulaznice.

Cijena aran┼żmana ne uklju─Źuje, osim ako nije druga─Źije navedeno ugovorom, odnosno programom putovanja: ulaznice za objekte i znamenitosti koji se posje─çuju, boravi┼ínu pristojbu, kao i sve obroke i dodatne tro┼íkove u destinaciji koji nisu specifi─Źno navedeni u segmentu ÔÇťuklju─Źeno u cijenuÔÇŁ. Izleti koji nisu navedeni u segmentu "cijena uklju─Źuje" su opcionalni te se dodatno pla─çaju, a u programu putovanja su specifi─Źno navedeni kao "izlet" ili se dodatno preporu─Źuju uz pla─çanje koriste─çi izraz ÔÇťpreporu─ŹujemoÔÇŁ.

Agencijske cijene karata (npr. vlak, brod i sl.), ulaznica, transfera i ostalog mogu sadr┼żavati agencijsku mar┼żu. Putnici uplatom putovanja izjavljuju da su upoznati s ─Źinjenicom da je Agencija komercijalna tvrtka ─Źija je svrha ostvarivanje zarade organizacijom putovanja, slijedom ─Źega posredni─Źke cijene od strane Agencije mogu biti vi┼íe od onih na licu mjesta zbog uklju─Źene agencijske mar┼że. Putnicima ─çe Agencijske cijene svih karata, ulaznica itd. biti korektno i transparentno komunicirane u programu putovanja kako bi svaki Putnik prije uplate putovanja mogao donijeti informiranu odluku da li su mu navedene cijene prihvatljive ili ne.

Cijene ulaznica za znamenitosti, karata javnog prijevoza i sl., koje Putnik pla─ça na licu mjesta, a koje su objavljene na stranicama Agencije u svrhu informiranja putnika, su isklju─Źivo informativne prirode, mijenjaju se tijekom vremena i ne moraju odgovarati stvarnim cijenama na licu mjesta, te eventualna razlika u cijeni ne mo┼że biti predmet prigovora, niti je Agencija odgovorna nadoknaditi Putniku razliku jer te cijene nisu uklju─Źene u cijenu osnovnog paket aran┼żmana. Ulaznice, karte javnog prijevoza, transferi, izleti i sve ostale doplate koje nisu uklju─Źene u osnovni paket aran┼żman Agencije, a koje Putnik zatra┼żi tijekom trajanja putovanja pla─çaju se na licu mjesta lokalnom pru┼żatelju usluge ili lokalnom partneru Agencije pri ─Źemu ─çe voditelj putovanja putnicima asistirati u prikupljanju, ─Źuvanju, objedinjavanju i predaji njihovih depozita u svrhu pla─çanja dodatnih usluga lokalnom pru┼żatelju usluge, odnosno kasnije Agenciji u slu─Źaju da za tim ima potrebe. Fakultativne i dodatne usluge mogu sadr┼żavati i Agencijsku mar┼żu, za ┼íto ─çe Agencija izdati ra─Źun po zaprimanju mar┼że.

Agencija pridr┼żava pravo pove─çanja cijene aran┼żmana do 10% u skladu sa zakonskom regulativom, u slu─Źaju da je nakon ugovaranja i uplate aran┼żmana, a prije realizacije putovanja, do┼ílo do pove─çanja opsega ili cijene usluga koje ─Źine paket aran┼żman, pove─çanja cijena prijevoza i vezanih usluga, cijene goriva, cestarina i sl. Agencija mo┼że o promjeni cijene Ugovaratelja/Putnika izvijestiti pismeno ili usmeno. Ugovaratelj/Putnik se obvezuje prihvatiti pove─çanje ugovorene cijene do 10%, te navedeno ne mo┼że biti razlog za jednostrani raskid ugovora od strane putnika. U slu─Źaju da Ugovaratelj/Putnik raskine Ugovor zbog pove─çanja cijene manje od 10%, primjenjuju se uvjeti otkaza od strane Putnika kako je definirano ─Źl.10. op─çih uvjeta Global Travel d.o.o. putni─Źke agencije.

Aran┼żmani u ponudi Agencije Global Travel u pravilu nisu prikladni za osobe sa smanjenom pokretljivo┼í─çu, a na zahtjev putnika Agencija ─çe dati detaljne informacije o pojedinom paket aran┼żmanu tj. putovanju.

Članak 4. SMJEŠTAJ U SOBE

Ukoliko nije druk─Źije ugovoreno, osnovna cijena aran┼żmana podrazumijeva smje┼ítaj u dvokrevetnim sobama. Pojam dvokrevetne sobe podrazumijeva sobu namijenjenu smje┼ítaju dvije osobe, s dva odvojena kreveta (twin soba) ili jednim bra─Źnim krevetom namijenjenim smje┼ítaju za dvije osobe (double soba) pri ─Źemu ┼íirina kreveta mo┼że zna─Źajno varirati ovisno o smje┼ítajnim pravilima objekta, odnosno zemlje u koju se putuje. Ukoliko jedna osoba putuje sama, du┼żna je doplatiti iznos doplate za smje┼ítaj u jednokrevetnoj sobi tj. sobi namijenjenoj smje┼ítaju jedne osobe u skladu s pravilima smje┼ítajnog objekta.

Putnik je du┼żan prihvatiti bilo koju sobu tj. slu┼żbeno registriranu smje┼ítajnu jedinicu koju mu dodjeli smje┼ítajni objekt kojeg je agencija ugovorila u okviru sklopljenog ugovora o putovanju ukoliko je ta soba prema pravilima smje┼ítajnog objekta namjenjena smje┼ítaju tog broja osoba, neovisno o svojim osobnim preferencijama. Drugim rije─Źima, ukoliko putnik ugovori dvokrevetnu sobu u hotelu du┼żan ju je prihvatiti ukoliko je ta soba slu┼żbeno registrirana za smje┼ítaj dvije ili vi┼íe osoba, bez bilo kakvih dodatnih zahtjeva u pogledu pozicije, orijentacije ili opremljenosti sobe (npr. soba na vi┼íem ili ni┼żem katu, soba s minibarom, soba s pogledom na more, soba s prozorom i/ili balkonom, soba odre─Ĺene veli─Źine, itd.). Agencija, odnosno smje┼ítajni objekt, nastojati ─çe iza─çi u susret preferencijama ili dodatnim zahtjevima putnika ukoliko ih je Putnik uputio Agenciji u pisanom obliku najkasnije 7 dana prije polaska, me─Ĺutim Putnik uplatom putovanja izjavljuje da je svjestan ─Źinjenice da niti Agencija, niti smje┼ítajni objekt, nisu du┼żni ispuniti bilo kakav dodatni zahtjev u pogledu veli─Źine, pozicije ili opremljenosti sobe.

U slu─Źaju da Putnik na licu mjesta onemogu─çuje proces prijave u hotel svojim svjesnim pona┼íanjem, voditelj putovanja ima pravo prekinuti proces prijave tog putnika u hotel, nakon ─Źega ─çe Putnik biti samostalno odgovoran za ugovaranje vlastitog smje┼ítaja u destinaciji, na licu mjesta i o vlastitom tro┼íku bez prava na nadoknadu tog tro┼íka od strane Agencije. Ukoliko putnik ne prihvati ponu─Ĺenu smje┼ítajnu jedinicu koja je u skladu sa sklopljenim ugovorom o putovanju, te samostalno ugovori drugi smje┼ítaj, ─Źini to o vlastitom tro┼íku, bez prava na nadoknadu.

U slu─Źaju da Putnik prilikom ulaska u sobu ima objektivan prigovor koji onemogu─çuje boravak u sobi (npr. ukoliko soba nije o─Źi┼í─çena od prethodnih putnika ili ima zna─Źajna o┼íte─çenja koji onemogu─çuju boravak), Putnik je du┼żan odmah nakon ulaska u sobu, unutar 30 minuta od dodjele sobe, obavijestiti voditelja putovanja koji ─çe u njihovo ime na recepciji nastojati osigurati otklanjanje nedostataka ukoliko za tim bude potrebe prema mi┼íljenju voditelja putovanja. Ukoliko uklanjanje nedostatka nije mogu─çe, voditelj putovanja ─çe nastojati osigurati zamjensku sobu u istom ili obli┼żnjem objektu ukoliko je takva raspolo┼żiva. Putnik je du┼żan prihvatiti zamjensku sobu ukoliko ta soba nema o┼íte─çenja/nedostatke koji su onemogu─çavali boravak u inicijalno dodjeljenoj sobi. Putnik uplatom putovanja izjavljuje da se svi prigovori na sobe moraju nastojati rije┼íiti isklju─Źivo na licu mjesta i tijekom samog putovanja, te da se naknadni prigovori na sobe po povratku s putovanja ni na koji na─Źin ne─çe uva┼żavati ukoliko je tijekom putovanja Putnik iskoristio uslugu smje┼ítaja, ukoliko nije imao prigovora voditelju putovanja ili ukoliko nije htio prihvatiti zamjensku sobu.

Ukoliko Putnik ugovori trokrevetnu ili vi┼íekrevetnu sobu, smje┼ítajni objekt mo┼że dodijeliti dvokrevetnu sobu s dodatnim le┼żajem/le┼żajevima namjenjenim za smje┼ítaj tre─çe osobe (ili vi┼íe njih) bez prethodnog informiranja Agencije o tome,a kvaliteta i forma dodatnih kreveta u potpunosti ovise o hotelu, te mogu biti i zna─Źajno ni┼że kvalitete od osnovnih kreveta.
Trokrevetna soba mo┼że imati formu sobe s tri odvojena kreveta ili mo┼że imati jedan bra─Źni krevet za dvije osobe i dodatni krevet za tre─çu osobu, ovisno o smje┼ítajnim karakteristikama pojedinog objekta. Putnici izjavljuju da su s ovom ─Źinjenicom upoznati i svjesni da navedeno ne ovisi o Agenciji, te da isto ne mo┼że biti osnova za prigovor ili javno izra┼żavanje nezadovoljstva.

Ukoliko putnik prilikom rezervacije zatra┼żi smje┼ítaj u trokrevetnoj ili vi┼íekrevetnoj sobi, Agencija ─çe to tra┼żiti od hotela tj. hotelskog agenta prilikom rezervacije, me─Ĺutim Agencija ne garantira navedeno sve dok to pismenim putem ne potvrdi putniku. U slu─Źaju nedostupnosti pojedinog tipa sobe koju su putnici zatra┼żili u trenutku rezervacije, Agencija ─çe tu sobu od hotela zatra┼żiti na listu ─Źekanja, te ponovo zahtjevati potvrdu tog tipa sobe u slu┼żbenoj zavr┼ínoj listi putnika tj. rooming listi koja se hotelima ┼íalje nakon zatvaranja prijava za pojedino putovanje, a najkasnije 2 dana prije polaska. U slu─Źaju da hotel nije u mogu─çnosti potvrditi smje┼ítaj u trokrevetnoj sobi prema zavr┼ínoj rooming listi, putnici koji su zatra┼żili smje┼ítaj u tom tipu sobe ─çe morati prije polaska doplatiti za dodatnu jednokrevetnu sobu za smje┼ítaj tre─çe osobe na rezervaciji, u skladu s iznosom doplate za jednokrevetnu sobu koja je definirana u programu putovanja. Nemogu─çnost smje┼ítaja u trokrevetnoj sobi, te posljedi─Źna eventualna obveza doplata za dodatnu jednokrevetnu sobu za smje┼ítaj tre─çe osobe nije prihvatljiva osnova za jednostrani raskid ugovora o putovanju od strane Putnika bez naplate otkaznih tro┼íkova kako je definirano ─Źlankom 10 ovih op─çih uvjeta. Ukoliko je Putniku prihvatljiv smje┼ítaj isklju─Źivo u trokrevetnoj/vi┼íekrevetnoj sobi od Agencije je du┼żan prije uplate putovanja zahtjevati pismenu potvrdu mogu─çnosti smje┼ítaja u sobi tog tipa.

Putnik je du┼żan pridr┼żavati se pravila smje┼ítajnih jedinica u pogledu vremena po─Źetka kori┼ítenja soba, apartmana, kabina i sl., te vremena njihovog napu┼ítanja, u protivnom Putnik sam snosi eventualne dodatne tro┼íkove. Putnik je samostalno odgovoran za svu ┼ítetu u─Źinjenu prilikom boravka u hotelu, kao i sve dodatne tro┼íkove u─Źinjene prilikom boravka a koji nisu specifi─Źno navedeni u programu putovanja kao uklju─Źeni u cijenu. Agencija ima pravo putniku odbiti ukrcaj na autobus ili avion dok putnik u smje┼ítajnom objektu ne podmiri predmetno dugovanje odnosno ┼ítetu koju je prouzro─Źio svojim pona┼íanjem.

Smje┼ítaj u hotel i ulazak u smje┼ítajnu jedinicu naj─Źe┼í─çe je mogu─ç izme─Ĺu 15 i 20 sati, a ista se obi─Źno mora napustiti najkasnije do 10 sati na dan zavr┼íetka usluge, ukoliko za pojedini smje┼ítajni kapacitet u programu nije odre─Ĺeno druga─Źije. Dolaske iza 20 sati nu┼żno je najaviti unaprijed, osim ako nije druga─Źije nazna─Źeno. Ako je mogu─çe, Agencija ─çe poku┼íati zadovoljiti unaprijed pismeno najavljeni Ugovarateljev/Putnikov zahtjev za smje┼ítajem (opremljenost sobe, tip sobe, orijentacija sobe, kat, pogled, soba s garantiranim prozorom, dodatni kreveti, dje─Źji kreveti─ç i sl.), ali ne mo┼że jam─Źiti ispunjenje takvog zahtjeva od strane hotela, niti iznos eventualne dodatne doplate na licu mjesta.

Članak 5. KVALITETA SMJEŠTAJA, LOKACIJA SMJEŠTAJA I PRIJEVOZ

Agencija ─çe, u dobroj vjeri, sve putnike prije polaska na putovanje pismeno informirati o svim detaljima smje┼ítajnog objekta u kojemu je predvi─Ĺen boravak tijekom putovanja. Agencija ─çe putnicima u zavr┼ínoj obavijesti prije putovanja poslati puno ime hotela, slu┼żbenu kategorizaciju, to─Źnu adresu, kao i internet link na stranice smje┼ítajnog objekta gdje Putnik mo┼że vidjeti slike samog hotela i soba, te sve dodatne informacije. Ukoliko bude mogu─çe, Agencija ─çe dodatno, u skladu s praksom dobrog gospodarstvenika, nastojati putnicima poslati i internet link na stranice s recenzijama prija┼ínjih putnika koji su bili smje┼íteni u tom objektu kako bi se svaki Putnik mogao informirati i s komentarima prija┼ínjih putnika prije polaska na putovanje.

Putnik je du┼żan prije putovanja informirati se o svim detaljima predvi─Ĺenog smje┼ítaja, te prije putovanja pismeno Agenciji uputiti sve eventualne prigovore. Putnik specifi─Źno prihva─ça obvezu suzdr┼żavanja od nano┼íenja nematerijalne ┼ítete ugledu Agencije putem interneta ili socijalnih mre┼ża ukoliko smje┼ítaj bude u objektu koji je Agencija u dobroj vjeri pismeno komunicirala Putniku prije putovanja, a Putnik se na to putovanje odlu─Źio bez prigovora imaju─çi sve navedene informacije o smje┼ítaju prije polaska.

Putnik izri─Źito izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da Agencija ne pru┼ża direktno uslugu smje┼ítaja u hotelu i da nad tim nema izravnu kontrolu. Nezadovoljstvo dodjeljenom sobom tj. pru┼żenom uslugom smje┼ítaja od strane hotela ne mo┼że biti osnova za javno izra┼żavanje nezadovoljstva protiv Agencije ukoliko su Agencija tj. voditelj putovanja, postupili u skladu s praksom dobrog gospodarstvenika, te osim prethodnog informiranja o svim detaljima smje┼ítaja, dodatno i na licu mjesta Putniku nastojali pomo─çi pri otklanjanju eventualnih nedostataka u usluzi koju im je pru┼żio smje┼ítajni objekt.

Javno izra┼żavanje nezadovoljstva putem interneta ili socijalnih mre┼ża u ovom slu─Źaju Putnik je du┼żan usmjeriti direktno prema hotelu, odnosno smje┼ítajnom objektu za koji smatra da je pru┼żio nezadovoljavaju─çu uslugu, i to specifi─Źno bez impliciranja Agencije u bilo kojem pogledu. Putnik uplatom putovanja izjavljuje da je s navedenim u cijelosti upoznat, da navedene odredbe u cijelosti prihva─ça, da ─çe se suzdr┼żati od nano┼íenja nematerijalne ┼ítete ugledu Agencije u ovom pogledu, a u suprotnom da Agencija ima pravo na nadoknadu ┼ítete u visini 0,1% godi┼ínjeg prihoda za svaki mjesec koji mo┼że dokazati da Putnik nanosi ┼ítetu ugledu Agencije.

Hotelska kategorizacija me─Ĺu zemljama se bitno razlikuje. Prehrana, komfor, ─Źisto─ça i usluge u ponudi hotela su pod nadzorom mjesnih turisti─Źkih uprava i nisu usporedivi me─Ĺu zemljama, a kvaliteta mo┼że zna─Źajno odstupati me─Ĺu objektima unutar iste kategorizacije. Putnik uplatom putovanja izjavljuje da je svjestan da razli─Źite osobe imaju razli─Źite subjektivne stavove u pogledu smje┼ítaja. Slijedom toga, svi hoteli imaju odre─Ĺeni broj pozitivnih i negativnih recenzija i komentara od strane putnika.

Agencija ─çe na svim polascima ugovoriti ┼íto je mogu─çe vi┼íu kvalitetu hotela unutar pojedine kategorizacije, pri ─Źemu ─çe se hotelska kategorizacija koristiti kao mjera prihvatljive kvalitete hotela (ukoliko je hotel u skladu s kategorizacijom kako je definirano programom putovanja, hotel ─çe se definirati da je prihvatljive kvalitete). U slu─Źaju da putnici nisu zadovoljni kvalitetom hotela ili hotelskom uslugom, ukoliko je hotel kategorizacije predvi─Ĺene ugovorom o putovanju tj. programom putovanja, smatrati ─çe se da je Agencija ispunila svoju ugovornu obvezu, a Putnici ─çe svoje eventualne prigovore na kvalitetu usluge uputiti recepciji hotela u nastojanju da hotel kao pru┼żatelj usluge pobolj┼ía samu kvalitetu na licu mjesta.

Ukoliko Agencija osigura smje┼ítaj u hotelu predvi─Ĺene kategorizacije (2*, 3*, 4*, itd.) , smatrati ─çe se da je agencija ispo┼ítovala svoju ugovornu obvezu u tom pogledu i putnik izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da nema prava na prigovor u tom pogledu. Dodatno, u slu─Źaju da je ocjena kvalitete hotela na booking.com od strane ostalih putnika, vi┼ía od 6/10, ┼íto ─çe se u kontekstu sklopljenog ugovora o putovanju definirati kao prihvatljivo, smatrati ─çe se da je Agencija korektno ispo┼ítovala svoju ugovornu obvezu, te putnici pod materijalnom odgovorno┼í─çu izjavljuju da eventualno nezadovoljstvo ne─çe usmjeravati na Agenciju, da ─çe se suzdr┼żati od negativnih javnih komentara protiv Agencije, da ne─çe nanositi ┼ítetu ugledu Agencije, te da ─çe sve eventualne prigovore koji mogu biti subjektivni ili objektivni uputiti direktno hotelu.

Usluga doru─Źka izuzetno se mo┼że razlikovati ovisno o destinaciji, obi─Źajima i samoj razini kvalitete i usluge pojedinog hotela. Agencija ─çe nastojati s hotelima dogovoriti ┼íto je mogu─çe kvalitetniji doru─Źak u okvirnu ┼íto ni┼że cijene paket aran┼żmana, me─Ĺutim Agencija ni u kojem slu─Źaju ne preuzima odgovornost za kvalitetu ili sadr┼żaj doru─Źka. Putnik ugovaranjem putovanja izjavljuje kako je upoznat ─Źinjenicom da je Global Travel putni─Źka agencija koja organizira povoljna grupna putovanja, te da doru─Źak, ukoliko je uklju─Źen u cijenu, ne mo┼że biti uzrok prigovora Agenciji ili javnog izra┼żavanja nezadovoljstva.

Smje┼ítajni kapaciteti unutar programa definirani su prema slu┼żbenoj kategorizaciji pojedine zemlje. Ukoliko se kategorizacija hotela u programu putovanja definira kao npr. 3/4*, tada se podrazumijeva da smje┼ítaj tj. kategorizacija hotela mo┼że biti 3* ili 4*. Smje┼ítaj u hotelu ili motelu se podrazumijeva da je istozna─Źan. Agencija zadr┼żava pravo promjene hotela, pod uvjetom da osigura hotel u istoj ili vi┼íoj kategorizaciji.

Lokacija hotela koja eventualno mo┼że biti navedena na internet stranicama Agencije mo┼że biti definirana u kilometrima udaljenosti od sredi┼íta grada (pri ─Źemu se sredi┼íte grada definira kao podru─Źje od 3 km od glavnog gradskog trga) ili u minutama trajanja putovanja do sredi┼íta grada (pri ─Źemu se podrazumijeva okvirna udaljenost +/- 10 min. u definiranim minutama vo┼żnje, u normalnim okolnostima, dostupnim oblikom javnog prijevoza kako je definirano aplikacijom "Google Karte" u ┼íto nije ura─Źunato vrijeme od/do stanice, kao ni vrijeme ─Źekanja na stanici).

Agencija ne garantira specifi─Źna sjedala na autobusu, te se uplatom paket-aran┼żmana smatra da je putnik prihvatio bilo koje sjedalo na autobusu, uklju─Źuju─çi sjedala u prvom redu i u zadnjem redu autobusa. Agencija ─çe na svim putovanjima ugovoriti visokopodni autobus, turisti─Źke kategorije, euro 3/4/5 ili 6 emisijske klase, a putnici izjavljuju da su upoznati s ─Źinjenicom da se opremljenost autobusa, tip sjedala i razmak me─Ĺu sjedalima razlikuju me─Ĺu autobusima, da agencija ni koji na─Źin ne garantira specifi─Źnu dob ili opremljenost autobusa, te da to ne mo┼że biti osnova za prigovor ukoliko je autobus u skladu s navedenim karakteristikama u ovom paragrafu.

─îlanak 6. OBVEZE AGENCIJE

Agencija je du┼żna Putniku pru┼żiti usluge definirane u programu putovanja u segmentu "CIJENA UKLJU─îUJE". Agencija je obvezna izdati odgovaraju─çu dokumentaciju (ra─Źun tj. potvrdu uplate / ugovor o putovanju) za svako upla─çeno putovanje. Sve ┼íto nije specifi─Źno navedeno u programu putovanja pod segmentom ÔÇ×CIJENA UKLJU─îUJEÔÇť, smatra se da nije uklju─Źeno u cijenu putovanja tj. turisti─Źkog paket aran┼żmana.

Odgovornost Agencije tj. obveza pru┼żanja usluga definiranih programom putovanja isklju─Źuje se pod utjecajem ÔÇ×vi┼íe sileÔÇť tj. u slu─Źaju nastupa okolnosti nad kojima Agencija nema utjecaja, a koje svojim nastupom uzrokuju nemogu─çnost provedbe cijelog ili dijela programa putovanja, odnosno neizvr┼íenje ili djelomi─Źno izvr┼íenje usluga u okviru upla─çenog turisti─Źkog paket aran┼żmana (rat, prosvjedi i ┼ítrajkovi, teroristi─Źke akcije, sanitarni poreme─çaji, vremenske nepogode, intervencije nadle┼żnih vlasti, prometne nezgode, prometne gu┼żve i gu┼żve na granici, poreme─çaji javnog prijevoza, kvarovi autobusa, itd.). Putnici uplatom putovanja izjavljuju da su upoznati s rizikom nastupa vi┼íe sile, da ─çe u slu─Źaju nastupa vi┼íe sile postupati u dobroj vjeri, te da nastup vi┼íe sile ne mo┼że biti osnova za prigovor ili potra┼żivanje bilo kakve naknade od strane Agencije.

Putnik ugovaranjem i/ili uplatom putovanja u uvjetima globalne epidemije svjesno prihva─ça ─Źinjenicu da je odluka o putovanju u inozemstvo osobna odluka koja se nalazi u podru─Źju osobne odgovornosti svakog pojedinca. Agencija ne snosi odgovornost za bilo kakvu eventualnu ┼ítetu koja mo┼że Putniku nastati prilikom putovanja u inozemstvo u okolnostima epidemije. Putnik svojom voljom prihva─ça sve rizike kojima mo┼że rezultirati putovanje u tim okolnostima (npr. rizik oboljevanja, samoizolacije po povratku, karantene u inozemstvu, prekida putovanja, samostalnog povratka u Hrvatsku, itd.), te izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da Agencija nema obvezu nadoknade nikakvih dodatnih tro┼íkova ili ┼ítete Putniku. Dodatno, Putnik izjavljuje kako je upoznat s ─Źinjenicom da navedeno ne mo┼że biti osnova za javno izra┼żavanje nezadovoljstva, te se obvezuje da u tom slu─Źaju ne─çe nastojati nanijeti ┼ítetu ugledu Agencije. Agencija ima obvezu Putniku u slu─Źaju potrebe pomo─çi u pronalasku eventualno potrebnog alternativnog smje┼ítaja u destinaciji i/ili prijevoza natrag do polazi┼íne to─Źke, me─Ĺutim bez obveze nadoknade bilo kakvih tro┼íkova koji bi proiza┼íli iz ugovaranja istog.

─îlanak 7. OBVEZE PUTNIKA 

Putnik ne smije naru┼íavati mir, komfor, udobnost ili sigurnost drugih putnika, te ni na koji na─Źin ne smije onemogu─çavati ili ote┼żavati posao voditelja putovanja, provedbu programa putovanja ili ┼ítetiti ugledu Agencije.

Putnik je du┼żan pridr┼żavati se svih uputa voditelja putovanja i u dobroj vjeri sura─Ĺivati s njim. U slu─Źaju da putnik odbija upute voditelja putovanja, Agencija ima pravo na licu mjesta prekinuti putovanje za tog Putnika i nastaviti provedbu programa putovanja bez njega, a Putnik ─çe biti samostalno odgovoran za podmirenje svih tro┼íkova koji iz istoga proizlaze, samostalno organiziranje vlastitog povratka u polazi┼ínu to─Źku o vlastitom tro┼íku, bez posredovanja ili odgovornosti Agencije.

Putnik ne smije nanositi materijalnu ili nematerijalnu ┼ítetu svojim pona┼íanjem. Agencija i njeni suradnici imaju puno pravo na naknadu sve materijalne ┼ítete koju Putnik prouzro─Źi svojim pona┼íanjem. Ukoliko Putnik svojim svjesnim pona┼íanjem prije ili nakon putovanja nanosi nematerijalnu ┼ítetu ugledu Agencije, agencija ima pravo nadoknade. Svi putnici uplatom putovanja odgovorno izjavljuju da su upoznati s navedenim i da isto prihva─çaju.

U slu─Źaju nezadovoljstva, putnik je du┼żan smireno sura─Ĺivati s voditeljem putovanja i na licu mjesta nastojati razrije┼íiti uzroke nezadovoljstva, bez javnog izra┼żavanja nezadovoljstva i bez negativnog utjecaja na druge putnike. Agencija, odnosno predstavnik Agencije u─Źiniti ─çe sve razumno mogu─çe da se nezadovoljstvo putnika otkloni bez negativnog utjecaja na druge putnike, predvi─Ĺenu satnicu ili program putovanja. U slu─Źaju da tijekom putovanja, a prema izvje┼í─çu voditelja putovanja ili voza─Źa tj. prijevoznika, Putnik odbija smirenu suradnju s voditeljem putovanja i nezadovoljstvo izra┼żava na javni na─Źin koji bi mogao negativno utjecati na druge putnike ili svojim pona┼íanjem na licu mjesta naru┼íava ugled Agencije ili organizira druge putnike u radnje protiv Agencije, Agencija ima pravo na nadoknadu ┼ítete do visine 20% ukupno upla─çenog iznosa putovanja svih putnika na toj grupi na ime nanesene nematerijalne ┼ítete ugledu Agencije, a Putnik ugovaranjem putovanja izri─Źito izjavljuje kako je upoznat s tom ─Źinjenicom, te se specifi─Źno obvezuje da ne─çe ni na koji na─Źin ┼ítetiti ugledu Agencije tijekom putovanja.

Putnik je du┼żan do─çi na vrijeme za polazak na putovanje, a najkasnije 10 min. prije zakazanog polaska. Ukoliko Putnik ne do─Ĺe do zakazanog vremena polaska Agencija ima pravo zapo─Źeti putovanje bez tog Putnika. Prilikom obilazaka Putnik je du┼żan samostalno pratiti voditelja putovanja, brinuti o vlastitoj sigurnosti, kao i sigurnosti putnika oko sebe. Tijekom putovanja, nakon svake pauze ili slobodnog vremena, putnik je du┼żan do─çi na dogovoreno mjesto kako je definirao voditelj putovanja, 5 minuta prije zakazanog vremena sastanka. U slu─Źaju da se putnik ne pojavi na mjestu sastanka, Agencija odnosno voditelj putovanja imaju pravo nastaviti provedbu putovanja bez tog putnika, a putnik ─çe sam biti odgovoran za povratak u hotel, ku─çi ili polazi┼ínu to─Źku kako je definirano programom putovanja o vlastitom tro┼íku.

Putnik je du┼żan pridr┼żavati se ku─çnog reda i pravila pona┼íanja u smje┼ítajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, rezidencije, privatni smje┼ítaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne ugro┼żavati redovno i nesmetano odvijanje programa putovanja, kao niti nanositi ┼ítetu u bilo kojem obliku. U suprotnom, Putnik samostalno odgovara za svu na─Źinjenu ┼ítetu.

Putnik se Ugovaranjem putovanja specifi─Źno obvezuje ─Źuvati privatnost svih ostalih putnika u grupi, te ni na koji na─Źin ne zapisivati, evidentirati, fotografirati ili ─Źuvati njihove osobne podatke poput bilo kakvog dokumenta ili papira s popisom imena i prezimena, te bilo kojeg drugog osobnog podatka kako je definirano GDPR uredbom. Putnik izri─Źito izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da prema GDPR uredbi tj. Op─çoj uredbi o za┼ítiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vije─ça od 27. travnja 2016.) bio kakvo evidentiranje tu─Ĺih osobnih podataka za koje je Global Travel d.o.o. putni─Źka agencija prema GDPR uredbi definirana kao voditelj obrade, mo┼że biti podlo┼żno kaznama do vi┼íe stotina tisu─ça kuna, te da Global Travel ima pravo tra┼żiti nadoknadu sve ┼ítete proiza┼íle iz protupravnog naru┼íavanja privatnosti ostalih ─Źlanova grupe od strane bilo kojeg Putnika.

─îlanak 8. PRIGOVORI

U slu─Źaju bilo kakvog nezadovoljstva i prigovora tijekom putovanja, Putnik je du┼żan to prijaviti voditelju putovanja kako bi se razlog nezadovoljstva poku┼íao otkloniti na licu mjesta. Putnik je du┼żan sura─Ĺivati s voditeljem putovanja i izvr┼íiteljem usluge (hotel, prijevoznik, brodar, restoran, itd.) u dobroj vjeri i namjeri da se otklone uzroci nezadovoljstva na licu mjesta.

Putnik je du┼żan iskazati dobru volju za rije┼íavanjem uzroka prigovora, te ulo┼żiti sve razumne napore da na licu mjesta osigura da mu se pru┼żi ugovorena usluga kako je definirano programom putovanja, ugovorom ili pisanoj komunikaciji prije polaska na putovanje. Ako Putnik ne uputi prigovor ili ne prihvati na licu mjesta ponu─Ĺeno rje┼íenje koje odgovara ugovorenoj usluzi, odri─Źe se svih mogu─çnosti kasnijih prigovora po povratku s putovanja.

U slu─Źaju da se nakon prigovora na licu mjesta nije mogao otkloniti uzrok nezadovoljstva, Putnik je du┼żan isti dan informirati agenciju putem emaila kako bi Agencija poku┼íala asistirati Putniku dok je jo┼í u destinaciji, ukoliko to bude ikako mogu─çe.

Agencija ─çe nakon povratka Putnika s putovanja razmatrati samo one prigovore za koje Putnik mo┼że dokazati da je tijekom putovanja uputio prigovor na licu mjesta voditelju putovanja tj. lokalnom pru┼żatelju usluge, da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta, te da je Putnik o tome posljedi─Źno pisanim putem obavijestio Agenciju. Svi ostali prigovori se ne─çe razmatrati, niti oni mogu biti osnova za javno izra┼żavanje nezadovoljstva kako je definirano ─Źlankom 9. ovih op─çih uvjeta, a Putnik uplatom putovanja izjavljuje da je s navedenom odredbom upoznat, te da ju u cijelosti prihva─ça.

NA─îIN PODNO┼áENJA PRIGOVORA: Ukoliko je Putnik Agenciju tijekom putovanja pismeno informirao o uzrocima njegovog nezadovoljstva, te ukoliko isti nisu mogli biti otklonjeni tijekom putovanja, Putnik je u mogu─çnosti po povratku s putovanja Agenciji podnijeti pisani prigovor na sljede─çi na─Źin: email-om na Ova e-mail adresa je za┼íti─çena od spambota. Potrebno je omogu─çiti JavaScript da je vidite. ili preporu─Źenom po┼ítom na Global Travel, Ilica 109, 10000 Zagreb, najkasnije u roku 8 dana nakon povratka s putovanja. Sve kasnije pristigle prigovore Agencija nije du┼żna uzeti u obzir. Agencija ─çe pismeno odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 dana po primitku prigovora. Ako je potrebno radi prikupljanja informacija i provjere navoda iz prigovora, Agencija mo┼że odgoditi rok dono┼íenja rje┼íenja za jo┼í 14 dana, a o ─Źemu je du┼żna u pismenom obliku obavijestiti putnika podnosioca prigovora.

Ukoliko je zbog krivnje Agencije do┼ílo do neispunjenja jednog dijela usluga obuhva─çenih paket aran┼żmanom, Putnik ima pravo na naknadu samo za onaj dio usluga koje nije iskoristio tj. za samo za one usluge koje dokazivo nisu izvr┼íene u skladu sa sklopljenim ugovorom o putovanju. U ovom kontekstu smatrati ─çe se da je ugovorna obveza agencija sastavljena od 4 osnovne usluge: prijevoz (30%), smje┼ítaj (30%), obilasci prema programu (30%) i voditelj putovanja (10%), te ─çe se naknada obra─Źunavati sukladno razmjeru usluga koje nisu iskori┼ítene. Primjerice, ukoliko se zbog krivnje Agencije na trodnevnom programu ne uspiju obi─çi znamenitosti predvi─Ĺene za tre─çi dan, Putnik ima pravo na nadoknadu samo 10% iznosa cjelokupnog aran┼żmana ukoliko su obilasci prva dva dana odra─Ĺeni prema planu programu (obilasci prema programu predstavljaju 30% ugovorne obveze agencije, a ukoliko samo jedan od tri dana nije uredno odra─Ĺen kako je predvi─Ĺeno programom, Putnik ima pravo na naknadu jedne tre─çine od 30% ugovorne obveze agencije u pogledu obilazaka). Putnik nema pravo na nadoknadu cijelog iznosa aran┼żmana, osim u slu─Źaju da mu je Agencija otkazala cjelokupno putovanje.

Putnik nema pravo na nadoknadu ukoliko je do neispunjenja dijela programa do┼ílo zbog vi┼íe sile, odnosno slijedom okolnosti nad kojima Agencija nema utjecaja (vremenske nepogode, sigurnosna ili prometna situacija, poreme─çaji javnog prijevoza, promijenjeno radno vrijeme znamenitosti u odnosu na redovno radno vrijeme, kvar autobusa, itd.). Dok postupak rje┼íenja prigovora traje i dok putnik ne dobije odgovor na prigovor od strane Agencije, Putnik se neopozivo odri─Źe prava posredovanja bilo koje druge osobe, prava na tu┼żbu i bilo kakvih javnih objava kojima se ┼íteti ugledu Agencije, kao i javnog izra┼żavanja nezadovoljstva.

VA┼ŻNO: Prije podno┼íenja prigovora Putnik je du┼żan detaljno provjeriti svoj Ugovor o putovanju, op─çe uvjete, program putovanja, zavr┼ínu obavijest, kao i svu pisanu korespodenciju s Agencijom. Putnik je du┼żan prije prigovora utvrditi da li uistinu pru┼żena usluga odstupa od onoga komunicirano od strane Agencije prije polaska na putovanje. U slu─Źaju da je Agencija pru┼żila sve usluge u skladu s onim kako je komunicirano u zavr┼ínoj obavijesti, Putnik se odri─Źe prava na prigovor i tra┼żenja nadoknade po povratku s putovanja, ukoliko prije polaska nije imao nikakav prigovor na detalje komunicirane u zavr┼ínoj obavijesti. Npr. ukoliko putnik ima prigovor na smje┼ítaj, prigovor je osnovan u slu─Źaju da je Agencija ugovorila smje┼ítaj ni┼że slu┼żbene kategorizacije u odnosu na komunikaciju u programu putovanja i zavr┼ínoj obavijesti, ili na lokaciji koja se uvelike razlikuje od pisane komunikacije u zavr┼ínoj obavijesti 2 dana prije polaska na putovanje. U suprotnom, Putnik je du┼żan uzeti u obzir razlike u kvaliteti me─Ĺu pojedinim hotelima i razlike u slu┼żbenoj kategorizaciji hotela me─Ĺu zemljama. Kvaliteta smje┼ítaja ne mo┼że biti osnova za prigovor ukoliko je Agencija u dobroj vjeri, a prije polaska u Zavr┼ínoj obavijesti dala informaciju to─Źno o kojem se hotelu radi kako bi se putnici mogli samostalno prije polaska informirati o kvaliteti hotela kroz recenzije pro┼ílih putnika, kao i to─Źnoj lokaciji hotela.

Za sve usluge koje nisu dio osnovnog paket aran┼żmana u organizaciji Agencije, te koje se ugovaraju nakon polaska na putovanje, te pla─çaju i izvr┼íavaju na licu mjesta, Putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvr┼íitelju usluge (dodatni obroci u hotelskom restoranu, obroci u lokalnim restoranima, usluge lokalnih prijevoznika, lokalnih vodi─Źa, itd.). Putnik izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da Agencija nije odgovorna za kvalitetu lokalnih usluga pru┼żenih na licu mjesta koje nisu uklju─Źene u osnovni paket aran┼żman u organizaciji Agencije, te da sve uzroke nezadovoljstva treba poku┼íati razrije┼íiti na licu mjesta, pri ─Źemu ─çe mu voditelj putovanja nastoji asistirati koliko god to bude razumno i mogu─çe.

─îlanak 9. JAVNO IZRA┼ŻAVANJE NEZADOVOLJSTVA 

Putnik izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da Agencija nastupa u dobroj vjeri kako bi se kroz transparentnu komunikaciju ┼íto ve─çeg broja ─Źinjenica prije putovanja postiglo ┼íto je mogu─çe ve─çe zadovoljstvo svih putnika i otklonile sve eventualne nejasno─çe, te se obvezuje postupati u dobroj vjeri prema Agenciji s ciljem utvr─Ĺivanja uzroka nezadovoljstva prije bilo kakve javne objave.

Putnik se obvezuje prije bilo kakve javne objave detaljno upoznati sa svim informacijama pru┼żenim od strane Agencije (sva email prepiska, op─çi uvjeti, ugovor, program putovanja i zavr┼ína obavijest) kako bi osigurao da ne─çe na javnom mjestu iznijeti neistinitu ─Źinjeni─Źnu tvrdnju.

U slu─Źaju nezadovoljstva, prije bilo kakve javne objave, Putnik je obvezan pismenim putem kontaktirati Agenciju kako bi se razjasnili uzroci nezadovoljstva i otklonio rizik da putnik bilo svjesno ili nesvjesno svojom javnom objavom po─Źini Kazneno djelo Klevete ili Agenciji nanese neopravdanu financijsku ┼ítetu. ─îlankom 149. st. 1. Kaznenog Zakona RH, definirano je da kazneno djelo klevete ─Źini onaj tko pred drugim za nekoga iznese neistinitu ─Źinjeni─Źnu tvrdnju koja mo┼że ┼íkoditi ne─Źijoj ─Źasti, a te┼íki oblik tog kaznenog djela je ukoliko je po─Źinjeno na javnom mjestu dostupnom velikom broju drugih osoba.

Putnik uplatom putovanja izjavljuje pod punom krivi─Źnom i materijalnom odgovorno┼í─çu, da je upoznat s ─Źinjenicom da javno izra┼żavanje nezadovoljstva i nano┼íenje ┼ítete ugledu Agencije, prije upu─çivanja pisanog prigovora Agenciji kojim bi se otklonile eventualne nejasno─çe, predstavlja grubo kr┼íenje sklopljenog ugovora izme─Ĺu Agencije i Putnika, te se u tom slu─Źaju obvezuje Agenciji nadoknaditi nematerijalnu ┼ítetu u iznosu 0,2% godi┼ínjeg prihoda Agencije.

─îlanak 10. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

Otkaz rezervacije/putovanja mora se poslati ili dostaviti Agenciji u pisanom obliku.

Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obra─Źun naknada, odnosno otkaznih tro┼íkova (storno penala), koje ─çe Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije, prema sljede─çoj ljestvici:

do 45 dana prije polaska - 30% cijene aran┼żmana
45 do 30 dana prije polaska - 40% cijene aran┼żmana
29 do 22 dana prije polaska - 60% cijene aran┼żmana
21 do 15 dana prije polaska - 80% cijene aran┼żmana
14 do 0 dana prije polaska - 100% cijene aran┼żmana
nakon polaska i ÔÇťno showÔÇŁ tj. nepojavljivanje na polasku - 100% cijene aran┼żmana

Ukoliko Putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza putovanja, a mora otkazati putovanje iz bilo kojeg razloga, Agencija zadr┼żava upla─çenu akontaciju do visine cjelokupno upla─çenog iznosa, a ovisno o broju preostalih dana do polaska. U slu─Źaju da je upla─çeni iznos akontacije manji od iznosa storno penala putnik je du┼żan uplatiti gore definirani postotak preostalog iznosa aran┼żmana na ime strono penala. Navedeni tro┼íkovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smje┼ítajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene. Ako Putnik na vlastiti zahtjev prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu tro┼íkova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska. U slu─Źaju otkazivanja putovanja kojeg je dio prijevoz zrakoplovom i/ili brodom, uvjeti povrata nov─Źanih sredstava definirani su uvjetima i pravilima zra─Źnog prijevoznika odnosno brodara. Usmeni otkaz Ugovaratelj/ Putnik je du┼żan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom ili emailom. Ako Ugovaratelj/ Putnik ne potvrdi usmeno priop─çeni otkaz u pisanom obliku, smatrat ─çe se da nije otkazao putovanje. Ukoliko najkasnije 14 dana prije polaska na put Ugovaratelj/ Putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu cjelokupnog iznosa aran┼żmana, Agencija ─çe smatrati da je Ugovaratelj / Putnik odustao od putovanja, te zadr┼żava pravo storniranja rezervacije bez mogu─çnosti povrata upla─çene akontacije za putovanje.

Putnik ima pravo bez naknade prenijeti Ugovor o putovanju na drugu osobu bez promjene elemenata sklopljenog ugovora (odnosno javiti agenciji imena zamjenskih putnika). Putno osiguranje nije prenosivo na drugu osobu.

─îlanak 11. PUTNA DOKUMENTACIJA

Putnom dokumentacijom se smatraju dokumenti koje je Agencija du┼żna predati Ugovaratelju/ Putniku, a koji su potrebni da bi se realiziralo ugovoreno putovanje (primjerice original voucher, program putovanja, zrakoplovne karte, eventualne pisane obavijesti i sli─Źno). Svi putni dokumenti bit ─çe dostavljeni emailom Ugovaratelju/ Putniku najkasnije 2 dana prije polaska na put, ako programom putovanja nije druga─Źije navedeno. Radi izbjegavanja bilo kakvih dvojbi, putnom dokumentacijom u smislu Op─çih uvjeta ne smatraju se putne isprave koje su Putniku nu┼żne za putovanje.

Na ve─çini autobusnih putovanja putnicima je na polasku potrebna samo va┼że─ça putna isprava (putovnica ili osobna iskaznica), a voditelj putovanja sa sobom ima sve potrebne vouchere za cijelu grupu. U rijetkim slu─Źajevima da je jo┼í ne┼íto dodatno potrebno, biti ─çe navedeno u Zavr┼ínoj obavijesti koja se ┼íalje na email dva kalendarska dana prije polaska.

─îlanak 12. PUTNE ISPRAVE I PO┼áTIVANJE PROPISA 

Putnik je du┼żan pravovremeno osigurati da posjeduje sve valjane putne isprave i svu ostalu dokumentaciju potrebnu za ugovoreno putovanje. Ukoliko nije specifi─Źno ugovoreno, Agencija nije zadu┼żena niti odgovorna za isho─Ĺenje viza ili osiguravanje da Putnik mo┼że pre─çi granicu, ve─ç je to osobna odgovornost svakog Putnika. Nevaljane putne isprave, ili nepotpuna dokumentacija koje rezultiraju nemogu─çno┼í─çu po─Źetka ili nastavka putovanja pojedinog Putnika, ni u kojem pogledu ne obvezuje Agenciju te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja od strane Ugovaratelja/Putnika. Agencija se odri─Źe svake odgovornosti za ┼ítetu koju bi Putnik izazvao nepo┼ítivanjem propisa pojedinih zemalja ili koju bi prouzro─Źile nevaljale putne isprave, te je Putnik samostalno odgovoran za nadoknadu sve ┼ítete i svih tro┼íkova koji bi mu eventualno iz toga proiza┼íli.

Putnik je du┼żan po┼ítovati sve carinske, vizne i epidemiolo┼íke propise dr┼żava koje se posje─çuju i kroz koje se prolazi prema programu putovanja. U suprotnom, Agencija ima pravo zapo─Źeti, odnosno nastaviti putovanje bez Putnika, a sve tro┼íkove koji iz toga proizlaze za Putnika snosi sam Putnik. Tako─Ĺer, u slu─Źaju kra─Ĺe ili gubitka putnih isprava za vrijeme putovanja Putnik ─çe sam snositi sve tro┼íkove koji iz toga mogu proiza─çi.

─îlanak 13. PUTNO OSIGURANJE 

Cijene putovanja ne uklju─Źuju putno osiguranje. Agencija svakako preporu─Źa Ugovaratelju/Putniku ugovaranje paketa putnog osiguranja (putno zdravstveno osiguranje, osiguranje od otkaza putovanja od strane putnika uslijed opravdanih razloga kako je definirano op─çim uvjetima osiguranja, osiguranje od posljedica nesretnog slu─Źaja i repatrijaciju). Putnicima uz dodatnu doplatu Agencija preporu─Źuje i ugovaranje osiguranja prtljage.

Ugovaratelj/Putnik, uplatom putovanja, odnosno sklapanjem ugovora o putovanju, potvr─Ĺuje da mu je ponu─Ĺeno putno osiguranje. Ponu─Ĺene cijene osiguranja se odnose na grupnu policu koja ─çe biti kod voditelja putovanja. Putnicima je mogu─çe napraviti i individualnu policu osiguranja, me─Ĺutim navedeno je potrebno napomenuti prije uplate aran┼żmana (cijene individualnih polica su cca 40% vi┼íe u odnosu na grupne policu za ista osiguravateljna pokri─ça i rizike). U slu─Źaju zamjene putnika, polica osiguranja nije prenosiva na nove putnike.

─îlanak 14. OSIGURANJE OTKAZA PUTOVANJA (OD STRANE PUTNIKA)

Preporu─Źujemo uplatu police osiguranja od otkaza putovanja prilikom kojeg ─çe putniku biti nadokna─Ĺeno 90% iznosa aran┼żmana. Putnik izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da osiguranje od otkaza vrijedi samo uslijed opravdanih razloga i uz predo─Źenje dokaza osiguravaju─çoj ku─çi (smrtni slu─Źaj u naju┼żoj obitelji; iznenadna bolest koja se u trenutku ugovaranja osiguranja nije mogla predvidjeti, a putnika sprije─Źava da putuje; vojni poziv; elementarna nepogoda u mjestu prebivali┼íta osiguranika).

Za sve dodatne informacije o osiguranju molimo pogledajte Op─çe uvjete osiguranja na internet stranicama www.globaltravel.hr u dnu svake stranice (footer). U slu─Źaju otkazivanja putovanja i aktivacije police osiguranja, putniku se ne vra─ça iznos upla─çene premije police osiguranja ili dodatnih tro┼íkova koje je putnik napravio samostalno. Polica osiguranja od otkaza mora se ugovoriti prilikom rezervacije i sklapanja Ugovora u putovanju, te naknadno nije mogu─çe sklopiti ovu policu osiguranja.

Kako bi se mogla aktivirati polica osiguranja od otkaza, potrebno je izvr┼íiti ostatak uplate u postotku kako je definirano u segmentu "OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE UGOVARATELJA / PUTNIKA" ovisno o datumu pismenog otkaza koji predstavlja osnovu za obra─Źun naknada, odnosno otkaznih tro┼íkova (storno penala), koje ─çe Agencija naplatiti kako bi pokrila gubitke pretrpljene zbog otkaza rezervacije. Svi uvjeti otkaza navedeni su u uvjetima osiguranja te svakom putniku svakako preporu─Źujemo da ih osobno detaljno prou─Źi.

─îlanak 15. PRTLJAGA i OSOBNE STVARI

Agencija nije odgovorna za o┼íte─çenu, uni┼ítenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za kra─Ĺu prtljage ili dragocjenosti u hotelu, odnosno sredstvima prijevoza. Prijavu svakog o┼íte─çenja/otu─Ĺenja Putnik upu─çuje prijevozniku ili recepciji smje┼ítajnog objekta, te je du┼żan osobno i direktno s pru┼żateljem osnovne usluge (smje┼ítaj tj. prijevoz) razrije┼íiti situaciju.

Agencija svakako preporu─Źa ugovaranje osiguranja prtljage prije polaska (svi zahtjevi za dodatnim informacijama i ugovaranjem osiguranja prtljage Agenciji se moraju uputiti pismenim putem najmanje 2 radna dana prije polaska) pri ─Źemu ─çe Agencija na zahtjev putnika posredovati pri ugovaranju osiguranja prtljage koje pokriva o┼íte─çenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu i osobne stvari do vrijednosti od 3000 kn (398,17ÔéČ) u skladu s op─çim uvjetima osiguravaju─çe ku─çe (na zahtjev mogu─çe i pove─çanje ugovorene svote).

Putnici su du┼żni voditi brigu o svojim osobnim stvarima, te su ih prilikom svakog napu┼ítanja hotelske sobe i autobusa obvezno du┼żni ponijeti sa sobom. Osobne stvari, te osobito vrijednosti, se u niti jednom trenutku ne smiju ostavljati bez nadzora. Putnik sam snosi odgovornost za kra─Ĺu, gubitak ili o┼íte─çenje stvari ili dragocjenosti ostavljenih bez njihovog nadzora.

Kod prijevoza autobusom putnik mo┼że ponijeti najvi┼íe 2 komada osobne prtljage. Ukoliko ima ograni─Źenja u pogledu te┼żine dozvoljene prtljage koja je uklju─Źena u cijenu aran┼żmana, na zrakoplovnim putovanjima ovisi o avio kompaniji te ─çe biti posebno nazna─Źena u zavr┼ínom pismu ili programu putovanja. Vi┼íak prtljage putnik pla─ça prema va┼że─çim cijenama prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zra─Źnom prijevozu.

─îlanak 16. IZMJENA PROGRAMA, OTKAZ ILI PREKID PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE 

Smje┼ítaj koji je ugovoren mo┼że se zamijeniti samo sa smje┼ítajem u objektu iste ili vi┼íe kategorizacije.

Agencija ima puno pravo izmjene redoslijeda obilazaka po uvjetom da se sadr┼żajno odrade svi obilasci kako je predvi─Ĺeno programom putovanja. Voditelj putovanja na licu mjesta ima pravo prilagoditi program, tj. izmjeniti redoslijed obilazaka u slu─Źaju da se prije zavr┼íetka putovanja sadr┼żajno odrade svi obilasci kako je predvi─Ĺeno programom.

Ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbje─çi ili ukloniti Agencija ima pravo na licu mjesta izmijeniti i sadr┼żaj programa putovanja bez obveze na naknadu putnicima.

Agencija zadr┼żava pravo promjene sata putovanja, neovisno o razlogu, do 2 sata od predvi─Ĺenog vremena polaska ukoliko o tome putnike obavijesti pisanim putem u zavr┼ínoj obavijesti koja se ┼íalje na email dva dana prije polaska. Agencija tako─Ĺer zadr┼żava pravo promjene mjesta polaska objavljenog u programu putovanja u slu─Źaju da grad polaska ostaje nepromjenjen i da se novo mjesto polaska nalazi u krugu od 5 kilometara od inicijalno predvi─Ĺenog mjesta polaska. U slu─Źaju promjene vremena i/ili mjesta polaska Agencija ─çe putnike pismenim putem obavijestiti u zavr┼ínoj obavijesti dva dana prije polaska.

Agencija zadr┼żava pravo izmjene aran┼żmana putovanja pod slijede─çim uvjetima: da odredi┼íte ostane nepromjenjeno (definirano kao grad u kojem su predvi─Ĺena sva no─çenja na tom aran┼żmanu), da razdoblje boravka ostane nepromjenjeno (definirano kao termin unutar kojeg je putovanje realizirano, dodatno ograni─Źeno da no─çenja moraju biti na iste datume ili unutar istih datuma), da trajanje aran┼żmana ostane nepromjenjeno (definirano kao broj no─çenja), da usluga ostane nepromjenjena (definirano kao smje┼ítajna usluga npr. no─çenje/doru─Źak u hotelu 3*, s planom obilazaka regionalnih znamenitosti), da sredstvo i karakteristike prijevoza ostane nepromjenjeno (definirano kao autobusno putovanje ili avio putovanje), da mjesto polaska i povratka ostane nepromjenjeno (definirano kao grad iz kojeg se kre─çe i u koji se vra─ça). U slu─Źaju da Agencija skra─çuje trajanje aran┼żmana, to je mogu─çe isklju─Źivo uz sva ostala navedena ograni─Źenja, isklju─Źivo po ni┼żoj cijeni od inicijalno ugovorenog aran┼żmana, pri ─Źemu je skra─çenje aran┼żmana mogu─çe samo za jedno no─çenje i to samo unutar ranije ugovorenih datuma, te je u tom slu─Źaju potrebna suglasnost putnika

Agencija zadr┼żava pravo promjene dana ili smjera/rute putovanja samo u slu─Źaju nastupanja vi┼íe sile tj. nepredvi─Ĺenih okolnosti (sigurnosne situacije u odredi┼ítu ili zemljama kojima se prolazi na putu od/do odredi┼íta, vremenskih nepogoda, rata ili drugi razlozi koji ─çe omogu─çiti efikasniju ili sigurniju provedbu programa putovanja) i to bez naknade ┼ítete, a prema va┼że─çim propisima u doma─çem i me─Ĺunarodnom prometu. Agencija ne preuzima odgovornost za promjene radi nepredvi─Ĺenih okolnosti i vi┼íe sile u tijeku putovanja.

Iako ─çe ulo┼żiti razumne napore da nema gre┼íaka u pisanoj dokumetaciji ili komunikaciji prema putnicima, Agencija ni na koji na─Źin ne odgovara za eventualne tipfelere, nenamjerne pogre┼íke njezinih djelatnika u objavi programa ili pisanoj/usmenoj komunikaciji, kao i za nenamjerne pogre┼íne unosa podataka od strane operatera na web-stranicama. U slu─Źaju pogre┼íke, Agencija ─çe Putnike obavijestiti o tome pismenim putem.

Bez obveze na naknadu ┼ítete Ugovaratelju/Putniku, Agencija mo┼że otkazati putovanje zbog vi┼íe sile koja mo┼że nastupiti prije ili za vrijeme putovanja, odnosno u slu─Źaju da se za putovanje ne prijavi dovoljan broj Putnika koji je nazna─Źen u programu putovanja. U slu─Źaju da se putovanje otkazuje zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika Agencija ─çe Ugovaratelja/Putnika obavijestiti o otkazu putovanja 7 dana prije po─Źetka aran┼żmana. Ugovaratelj/Putnik uplatom dijela ili cjelokupnog iznosa aran┼żmana izjavljuje da je upoznat s ─Źinjenicom da niti jedan paket-aran┼żman nema garantirani polazak dok se ne skupi najmanje 40 prijavljenih putnika na pojedinoj grupi/autobusu, da ─çe o toj ─Źinjenici obavijestiti ostale putnike na istoj rezervaciji, te da ne─çe ugovarati nikakve dodatne usluge vezane uz polazak na putovanje (transfer od/do to─Źke polaska na putovanje, smje┼ítaj u gradu polaska, itd.) dok mu Agencija pisanim putem, specifi─Źno ne potvrdi da je polazak garantiran, pri ─Źemu ─çe se koristiti izraz "garantirani polazak", te da to ne mo┼że biti osnova za prigovor ili javno izra┼żavanje nezadovoljstva, s obzirom da navedeno ne ovisi o Agenciji, a da je putnik o navedenome informiran unaprijed.

Agencija kao privatno poduze─çe koje pru┼ża usluge organizacije putovanja nije obavezna pru┼żiti tu uslugu i zadr┼żava pravo otkazati putovanje svakom klijentu tj. Ugovaratelju putovanja i ostalim osobama na istoj rezervaciji u slu─Źaju da procjeni da neki od putnika prije polaska ne nastupa u dobroj vjeri i/ili da bi svojim nezadovoljstvom iskazanim prije polaska mogao utjecati na komfor ostalih putnika u grupi tijekom putovanja, u kojem slu─Źaju agencija o otkazu putovanja mo┼że obavijestiti klijenta i manje od 7 dana prije po─Źetka putovanja i vratiti im cjelokupni upla─çeni iznos aran┼żmana, a putnik ugovaranjem putovanja izjavljuje da je upoznat s ovom ─Źinjenicom.

U slu─Źaju da se putovanje mora prekinuti za cijelu grupu nakon njegovog zapo─Źinjanja zbog vi┼íe sile ili bilo kojeg uzroka povezanog s epidemijom/pandemijom Ugovaratelj/Putnik uplatom putovanja, odnosno prihva─çanjem ovih up─çih uvjeta, izjavljuje kako je upoznat s ─Źinjenicom da je Agencija du┼żna partnerima podmiriti sve ugovorene usluge kao da se putovanje odvilo u cijelosti, te da Agencija nema obvezu nadoknade nikakve ┼ítete Putniku u tom slu─Źaju, niti bilo kakvih drugih obveza prema Putniku, osim osiguravanja povratka grupe u to─Źku odredi┼íta.

Članak 17. ZAKONSKE ODREDBE I REGULATIVA, PREDUGOVORNE INFORMACIJE, RJEŠAVANJE SPOROVA I OSTALO

Sukladno zakonu Global Travel d.o.o. ima kod osiguravaju─çe ku─çe Wiener osiguranje - Vienna Insurance Group d.d., Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, ugovorenu policu broj 1322-00064420 o osiguranju od profesionalne odgovornosti za ┼ítetu koju prouzro─Źi putniku neispunjenjem, djelomi─Źnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aran┼żman. Polica je upla─çena kod Wiener osiguranja - Vienna Insurance Group d.d., OIB: 52848403362, Slovenska ulica 24, 10000 Zagreb, kontakt@wiener, +385 (0)1 371 86 00 ili 0800 25 80. Za sve detaljnije informacije slobodno nas kontaktirajte.

Standardne informacije prije ugovaranja putovanja u paket-aran┼żmanu: Ponu─Ĺena kombinacija usluga putovanja jest paket-aran┼żman u smislu Zakona o pru┼żanju usluga u turizmu. Putnik stoga ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pru┼żanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aran┼żmane. Turisti─Źka agencija Global Travel d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvr┼íenje paket-aran┼żmana kao cjeline. Turisti─Źka agencija Global Travel d.o.o., ima zakonom propisanu osiguranu jam─Źevinu za naknadu putnikovih pla─çanja i osiguravanje repatrijacije putnika u slu─Źaju da postane nesolventna. Najva┼żnija prava u skladu sa Zakonom o pru┼żanju usluga u turizmu: Putnici ─çe dobiti sve bitne informacije o paket-aran┼żmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aran┼żmanu. Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvr┼íenje svih usluga putovanja obuhva─çenih ugovorom. Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slu─Źajeve ili podatke o kontaktnoj to─Źki putem koje mogu stupiti u kontakt s organizatorom ili turisti─Źkom agencijom (kontakt broj mobitela voditelja putovanja za sve hitne slu─Źajeve ─çe biti dostavljen dva dana prije po─Źetka putovanja u zavr┼ínoj obavijesti). Putnici mogu prenijeti paket-aran┼żman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i mogu─çe pla─çanje dodatnih tro┼íkova. Cijena paket-aran┼żmana mo┼że se pove─çati samo ako se pove─çaju specifi─Źni tro┼íkovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izri─Źito predvi─Ĺeno u ugovoru, a u svakom slu─Źaju najkasnije 20 dana prije po─Źetka paket-aran┼żmana. Ako pove─çanje cijene prema┼íuje 8 % cijene paket-aran┼żmana, putnik mo┼że raskinuti ugovor. Ako organizator pridr┼żi pravo na pove─çanje cijene, putnik ima pravo na sni┼żenje cijene ako do─Ĺe do sni┼żenja relevantnih tro┼íkova. Putnici mogu raskinuti ugovor bez pla─çanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih pla─çanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aran┼żmana osim cijene. Ako prije po─Źetka paket-aran┼żmana trgovac odgovoran za paket-aran┼żman otka┼że paket-aran┼żman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, od┼ítetu (od┼íteta je mogu─ça samo u slu─Źaju da je Putniku pismenim putem polazak bio garantiran od strane Agencije, rije─Źima "garantirani polazak", te da su putnici slijedom toga dogovorili dodatne usluge poput transfera od/do mjesta polaska. Putnici mogu raskinuti ugovor bez pla─çanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije po─Źetka paket-aran┼żmana u slu─Źaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredi┼ítu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aran┼żman. Osim toga, putnici u svakom trenutku prije po─Źetka paket-aran┼żmana mogu raskinuti ugovor uz pla─çanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se mo┼że opravdati. Ako nakon po─Źetka paket-aran┼żmana zna─Źajne elemente paket-aran┼żmana nije mogu─çe pru┼żiti kako je dogovoreno, morat ─çe biti ponu─Ĺeni alternativni aran┼żmani bez dodatnih tro┼íkova. Ako usluge nisu pru┼żene u skladu s ugovorom i to znatno utje─Źe na izvr┼íenje paket-aran┼żmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aran┼żmanu bez pla─çanja naknade za raskid. Putnici imaju pravo na sni┼żenje cijene i/ili naknadu ┼ítete ako usluge putovanja ne budu izvr┼íene ili ako budu izvr┼íene na nepravilan na─Źin. Ako se putnik na─Ĺe u pote┼íko─çama, organizator mu mora pru┼żiti pomo─ç. Ako organizator, ili u pojedinim dr┼żavama ─Źlanicama prodavatelj, postane nesolventan, osigurava se povrat pla─çanja. Ako organizator ili, prema potrebi, prodavatelj postane nesolventan nakon po─Źetka paket-aran┼żmana i ako je prijevoz uklju─Źen u paket-aran┼żman, osigurana je repatrijacija putnika. U skladu s uredbom Europske Unije br. 524/2013. (Online Dispute Resolution platform) o online rje┼íavanju potro┼ía─Źkih sporova, ─Źlankom 14. stavkom 1. omogu─çeno je online rje┼íavanje potro┼ía─Źkih sporova putem linka https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Nadle┼żno tijelo za poslovanje Putni─Źke Agencije Global Travel d.o.o. je Ministarstvo Turizma Republike Hrvatske, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10 000 Zagreb.

Putni─Źka agencija GLOBAL TRAVEL d.o.o. je sukladno odredbama zakona ugovorila osiguranje jam─Źevine za turisti─Źki paket-aran┼żman i povezani putni aran┼żman kod CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagi─ça 33, 10000 Zagreb.

Nakon uplate aran┼żmana, uz ugovor o putovanju, ovaj dokument omogu─çava putniku neposredno ostvarenje prava na naknadu (osigurninu) zbog nastalih tro┼íkova u skladu s odredbama Ugovora broj 298706000148 o osiguranju jam─Źevine za turisti─Źki paket-aran┼żman i povezani putni aran┼żman i vrijedi kao potvrda o osiguranju za slu─Źaj nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno pla─çanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospije─ça) ili ste─Źaja putni─Źke agencije GLOBAL TRAVEL D.O.O .
U slu─Źaju da do─Ĺe do nesolventnosti (nesposobnosti za pravodobno pla─çanje dospjelih obveza u iznosu i roku dospije─ça) ili ste─Źaja putni─Źke agencije GLOBAL TRAVEL D.O.O putnici koji se zateknu na putovanju kao i oni kojima je izostala usluga putovanja trebaju kontaktirati Osiguratelja CROATIA osiguranje d.d.:
ÔÇô putem kontakt centra na telefon broj 0800 1884
ÔÇô putem e-maila na adresu Sektor za upravljanje naknadama ┼íteta, Slu┼żba za obradu ┼íteta osiguranja kredita Ova e-mail adresa je za┼íti─çena od spambota. Potrebno je omogu─çiti JavaScript da je vidite.
ÔÇô osobno na adresi CROATIA osiguranje prodajnih ureda.

─îlanak 18. PUTOVANJE U ORGANIZACIJI DRUGIH ORGANIZATORA

Za sve aran┼żmane gdje je Agencija glavni organizator vrijede ovi Op─çi uvjeti osim u slu─Źaju gdje Agencija nastupa kao posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Za takve aran┼żmane u Ugovoru ─çe biti nazna─Źen odgovorni organizator te se za to putovanje primjenjuju op─çi uvjeti odgovornog organizatora te Agencija ne odgovara za provedbu turisti─Źkih aran┼żmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora Ugovaratelj/ Putnik u cijelosti prihva─ça program i uvjete putovanja.

Članak 19. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi op─çi uvjeti sastavni su dio ugovora o putovanju kojeg Ugovaratelj/Putnik sklapa s Agencijom.

Uplatom akontacije ili cjelokupnog iznosa turisti─Źkog paket aran┼żmana Ugovaratelj/Putnik u cijelosti prihva─ça ove op─çe uvjete, te je ugovor valjan i bez potpisa Ugovaratelja/Putnika.

Ovi op─çi uvjeti stupaju na snagu dana 01. sije─Źnja 2023. godine.